Miła wycieczka Połoniną Bukowską aż do Mucznego. Dokładny opis całej trasy znajduje się w artykule Michała Parwy.

Przejdź do artykułu